Антология I част (Anthology part I) 1967​-​77

by Щурците